torsdag 18 september 2014

Inspirerande möten
I skolan har vi många möten av olika slag och visst är det härligt när vi får uppleva möten som ger energi och inspiration. Som t.ex. när vi möts över åldersgränser och inser hur mycket vi har gemensamt eller när vi möts över ämnesgränser och får inspiration genom nya perspektiv och andra sätt att tänka och lösa saker på än de vi själva är vana vid. Den första träffen i arbetslaget kring det språk- och kunskapsutvecklande arbetet var just ett sådant spännande och inspirerande möte som gav olika infallsvinklar. Vi diskuterade instruktioner och hur vi lär elever att hantera olika typer av instruerande texter. Vi utgick från de två instruktionerna i Lindas powerpoint, men tittade också på en mer komplex och abstrakt textuppgift från högstadiet. HUR gör vi när en instruktion inte är kort och tydligt kronologisk, det vill säga inte genretypisk? HUR lär vi barnen att göra en egen ”lathund” för att stegvis lösa en uppgift? HUR får vi struktur olika sätt? Vi kom fram till flera användbara alternativ och förslag som utöver muntliga och skriftliga förtydliganden av en uppgift också innehöll mer visuella metoder. Olika ”HUR” kan passa olika elever, men att vi får fler ”HUR” att välja på känns både spännande och inspirerande. 

Tack för en givande eftermiddag!
Johanna Florin
Språkutvecklare i A-lag 7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar