torsdag 13 februari 2014

Att arbeta lösningsfokuserat!

Tack Rolf för dina kloka ord! (dessa kan man hitta i kommentarsfältet till inlägget som heter: Hur bygger vi relationer?)

Vi tycker precis som du att det är viktigt att reflektera kring hur vi bemöter varandra och vart samtal leder oss. Är vi duktiga på att vara intresserade och lyfta frågor vidare? Vi är kanske goda lyssnare och vill bekräfta varandra, men glömmer vi att gå steget vidare? Här lyfter Rolf en viktig aspekt - att vi ska ställa frågor som sätter fokus på framtiden. 

Vi håller med Rolf om att vi måste bli bättre på att ställa frågor som just utmanar och är framtidsinriktade som t.ex. "Hur vill du att det ska vara?", "Vad kan du göra annorlunda?" och "Vad kan du påverka och förändra i den här situationen?" Sådana frågor leder till ett lösningsfokuserat tänkande. Ett sådant tänkande gör att det händer något. En process startas och vi kan gå vidare för att förändra. 

Vi tror att många av oss har för lite av den sortens samtal? Vi vet att tidspressen är stor och att många känner att de inte har tid att sitta ner och lyssna på varandra. Reflektion och utvärderande tankar får ofta stå tillbaka för det som är just för stunden. Det kan hindra oss från att komma vidare och hitta nya vägar. 

Det är viktigt att vi har de djupare pedagogiska samtalen som gör att vi kommer vidare och utvecklas i vår profession. Vi måste alla börja i det lilla. Så nästa gång du samtalar med en kollega försök ställa framtidsinriktade och utmanande frågor. För verksamheten i stort efterfrågar vi fasta tider för strukturerade pedagogiska samtal.   

Väl mött!
Jenny & Johanna


måndag 10 februari 2014

Hur bygger vi relationer?

Diskussionen kring attityder och bemötande har kommit upp vid flera tillfällen. Skolan har ett tydligt värdegrundsuppdrag, men hur ska värdegrunden byggas utanför klassrum, mellan olika stadier och grupper? Goda förebilder och vuxenansvar är givet, men sedan då? Jag tror att det är viktigt att vi går vidare med tanken att forma en tydligare gemenskapskänsla kring skolan och alla som verkar här. Vi har pratat om att skapa traditioner och kanske det är dags? Råden är ett forum där vi möts över stadiegränserna och till vilka eleverna ska knytas i större utsträckning. Kan det vara något för att bygga bredare relationer och goda Augustenborgare?

Väl mött!
Johanna

söndag 9 februari 2014

Får man cykla på skolgården eller är det förbjudet?

I fredags eftermiddag när jag skulle ta mig från personalrummet ut till mitt klassrum går jag över skolgården. Där möter jag ett gäng högstadiekillar. Några kom gående, två cyklade. Jag bad killarna på cykel att kliva av cyklarna och leda dem ut från skolgården. Svaret jag fick var inte så trevligt och det visade tydligt att de struntade i vad jag sa. Då bad jag dem igen, fortfarande på ett trevligt men mer bestämt sätt, att kliva av cyklarna samtidigt som jag påminde dem om att det är en regel vi har här på skolan, vi cyklar inte på skolgården. En av killarna bara flinade och tittade på mig och signalerade tydligt till mig att jag skiter i vad du säger. Jag vet att detta beteende inte är något specifikt hos elever på högstadiet utan det förekommer även på låg- och mellanstadiet, men varför är det så här? Jag tror att det handlar om att bygga relationer, men hur bygger vi relationer över gränserna? Vad behöver vi förändra, göra annorlunda för att alla ska kunna mötas oavsett om man är mentor, undervisande lärare, rektor, vaktmästare, skolbespisningspersonal o.s.v.?

/Jenny

torsdag 6 februari 2014

Nu kollegiebloggar vi!

Det bubblar i lärarkåren av många olika anledningar. Nya begrepp, forskningsrapporter och alla åsikter om skolan gör att vi känner att vi är i rörelse. Cirkelmodellen, interaktion, learning study, kollegial handledning, lesson study, formativ bedömning, RU...

Ibland säger vi PHU, men för det mesta säger vi WOW! Frågan är hur vi vill förhålla oss i denna process? Det finns mycket att inspireras av, men vi kan inte börja med allt.

För att skapa en möjlighet att nå framgång i skolutveckling mot högre måluppfyllelse vet vi att alla måste vara delaktiga på ett eller annat sätt. Skolan rymmer en enorm kompetens som vi måste ta till vara på. Denna blogg vill vi ska fungera som ett forum för diskussion och inspiration oss kollegor emellan. För att försöka fånga upp åt vilket håll vi drar  har vi arbetat fram en enkät, som kommer ut inom det närmsta. Vi hoppas att alla tar sig tid att besvara den, så att vi får en bred grund att utgå ifrån.

Att arbeta språkutvecklande är givet. Språkrådet på skolan är på gång och vi vill gärna stötta deras arbete.

Väl mött!
Jenny & Johanna