onsdag 3 december 2014

Matematikmöte med f-3

I går satt vi ner för att diskutera och för att jag skulle få en chans till att presentera lite av den idé jag har. Min tanke är att få alla till att tänka till lite om vad var och en behöver för att bedriva matematik i sitt klassrum. Innan vi träffades har jag gått runt och ställt frågan "var krävs för att du ska kunna bedriva en matematiklektion"? Många tyckte att det fanns för lite material i sitt klassrum. Någon tyckte att man hade för lite på fötterna och skulle vilja har lite mer stöd. Men i samtal med Marie som har tvåor tyckte hon att hon har arbetat mycket med detta och skulle vilja starta ett matematikråd. Någon tyckte att det är svårt med att jobba med eleverna där vissa är jätteduktiga och ibland blir det riktigt högt till tak och vissa har svårt att koncentrera sig då. Hur arbetar vi så att det fungerar i klassen och hur får vi djupet i våra kunskaper om matematik?
När Elsa berätta att hon har fått köpstopp förstod jag att vi måste jobba på fler än ett plan. Om vi inte får köpa in vad gör vi då. 
På vårt möte visa jag på en rad olika ingångar till att arbeta med matematik för att lyfta tanken för var och en vad de behöver ha stöd med. Jag tyckte att det lät som att flera ville ha liknande möte där vi kan lyfta fram hur vi t ex jobbar med problemlösningar eller med texter som gör att vi jobbar med språket. All forskning visar på att när vi får till lektioner där vi jobbar med alla förmågor samtidigt stärker elevens lärande. När vi får in problemlösningar, begrepp, metoder som de ska klara av och där de får resonera och samtala om vad de gör som det händer saker i matematikens land. 
Jag tror att vi måste sakta ner elevens tänkande. Låta det vara okej att få tänka som elev. När eleven säger "VÄNTA" måste vi låta det få ske. Alltså alla stannar upp för nu pågår det en tankeprocess. Ofta när jag hör en elev säga, vänta, säger jag till alla runt omkring att nu kan ni varken störa mig eller eleven. Elven vill vänta inte sin tanke och de ska få ta tid. 

Nu känns det som jag kan fortsätta i det oändliga med att skriva, men jag stannar här. Framöver kommer jag istället presentera lite olika idéer över hur vi kan jobba och skriva om de möte jag har med andra lärare och vad de säger. Jag kommer skriva om mötena som jag har i matematikrådet. 
Jag ser vårens arbete i f-3 som en början till en röd tråd. En början till att bli lite mer stabil i sitt klassrum med hur vi kan arbeta. f-3 har ansvar för att få så många elever till att lyckas med de Nationella proven i trean. Men de har även ansvar för att 
"Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang" Lgr 11(s.62).  
Här kan man läsa mer framöver 2014/15.


fredag 28 november 2014

Ett steg närmare

Jag har länge gått och funderat på hur min förstelärarroll ska se ut. Vilken funktion som jag ska ha. Hur ska jag göra för att nå upp till det uppdrag som jag har. Ett är att leda samtal ett annat är att bidra till att skolan får en ökad måluppfyllelse. För två veckor sedan inventerade jag f-3 både i mattelabbet och där jag prata med de flesta lärarna om vad som skulle till för att de ska kunna bedriva en fungerande verksamhet. De flesta påstod att de måste ha mer laborativt material i klassrummet och Elsa lova att vi skulle få köpa in men i förra veckan blev det köpstopp.

Nästa steg är att på något sett hitta ett samarbete med lärarna om lektionstillfällena. Vad kan jag bidra med för att de som jobbar med matematiken för att få en ökad trygghet i sina klass som lärare. Jag tänker mig att här kan vi samlas alla och var och en bidrar med vad den gör för att lyckas med det man satt sig för att göra. Vad är var och en duktig på?

Vi har nu bestämt (viss av oss) att samlas på tisdag den 2 december klockan 16.00. Då vi slår våra kloka huvuden ihop kommer det att bli bra. Vi kommer att närma oss det som gynnar eleven. Vad som kommer upp kan vara allt från:

 • Hur hinner jag att dokumentera det jag ser eleven kan?
 • Hur jobbar man med elevgrupper?
 • Vilka bra problemlösningar finns det för att få eleverna att lära? 
 • Hur jobbar vi med både duktiga elever till de som inte hänger med? 
Vi får väl se det närmar sig en röd tråd! Detta ska bli intressant att få ta del av.

tisdag 25 november 2014

Språket bär kunskapen...

Under dagens språkutvecklingsträff i arbetslag F-2 tittade vi på UR:s film Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande

Blir ni nyfikna på filmen finner ni länken till filmen här nedan:

Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande.

Hälsningar Jenny

torsdag 20 november 2014

En eftermiddag i planeringens tecken


Ho, ho, ho...here we go!

Här sitter gengre-tomtarna och jobbar på
för att det bra på nästa språkutvecklingsträff ska gå.
Svetten lackar
när vi begrepp upp packar!
Snacket går hett 
om vitt och brett.
Instruerande text, interaktion och lässtrategier är målet
för att fylla delar av "språkutvecklingshålet".
Vi önskar alla en god helg
och hoppas att ni inte stöter på någon älg!

Hälsningar från delar av språkutvecklingsgruppen

onsdag 12 november 2014

Film om bedömning

Hej alla kollegor!

Joakim Björkman tipsar om en bra film som handlar om bedömning.
Klicka på länken nedan:
Film om bedömning

Vänligen Jenny

torsdag 6 november 2014

Genreplansch för instruerande text

Den tredje språkutvecklingsträffen ägde rum i tisdags. Då ägnade arbetslag F-2 sig åt att göra olika övningar som kan vara användbara ute i arbetet med våra klasser. Pedagogerna fick arbeta med lucktext och VENN-diagram. Alla var vi nog rörande överens om att VENN-diagram är en bra övning som öppnar upp för många diskussioner. Sedan påbörjade vi arbetet med vår genreplansch för instruerande texter. Tack för en givande eftermiddag! /Jenny

tisdag 14 oktober 2014

Boktips!


Jag skulle vilja tipsa alla kollegor om James Nottinghams bok Uppmuntra lärande - så hjälper du barn att lyckas i skolan. 

James Nottingham har i många år arbetat som lärare men också som skolledare i Storbritannien samtidigt som han är/har varit inblandad i det skandinaviska skolutvecklingsprogrammet Visible Learning Plus.

I boken finns det konkreta tips på olika lärandestrategier, om hur vi kan stimulera viljan hos våra elever till att undersöka sin omvärld, hur vi kan hjälpa dem att utveckla förmågan att reflektera samt göra genomtänkta beslut.

/Jenny

torsdag 9 oktober 2014

Andra språkutvecklingsträffen i arbetslag F-2

Tisdag eftermiddag som innebär arbetslagsträff på vår skola. Jag hör snabba steg i korridoren utanför, kollegorna strömmar in med famnen full av saker, några kommer dessutom med andan i halsen. Någon frågar: Hinner jag gå på toaletten? Det är så här vår vardag oftast ser ut, vi skyndar från det ena mötet till det andra. Ändå möts jag den här dagen av kollegor med ett leende på läpparna, kollegor som är öppna för diskussion, kollegor som gärna provar någonting nytt, kollegor som är lyhörda för varandra, kollegor som vågar ifrågasätta och som gärna bjuder varandra på ett skratt. 

Den här dagen delade vi med oss av våra upplevelser från de interaktionsmodeller vi praktiserat ute i våra klasser. Många hade använt interaktionsmodellen EPA med sina elever och alla hade positiva upplevelser med sig. Vi diskuterade om EPA var ett modeord, detta var ju en modell som några av oss kände igen dock inte vid namnet EPA. Vi var alla rörande överens om att EPA är en bra modell för att få alla elever delaktiga.

Vi tittade på hur en instruktion är uppbyggd och vilka kännetecken en instruktion har. Nya övningar för dagen var laborationer med instruktioner. 
 • En sönderklippt instruktion kring hur man bygger en vattenmätare tagen från ett läromedel som vi har på skolan. Lägg instruktionerna i rätt ordning! 
 • En annan var: skriv om instruktionen i punktform. 
Under nästa språkutvecklingstillfälle ska vi tillsammans producera genreplanscher till våra klassrum för just instruerande texter.
Tack alla goa kollegor för ert engagemang och er nyfikenhet!

torsdag 18 september 2014

Inspirerande möten
I skolan har vi många möten av olika slag och visst är det härligt när vi får uppleva möten som ger energi och inspiration. Som t.ex. när vi möts över åldersgränser och inser hur mycket vi har gemensamt eller när vi möts över ämnesgränser och får inspiration genom nya perspektiv och andra sätt att tänka och lösa saker på än de vi själva är vana vid. Den första träffen i arbetslaget kring det språk- och kunskapsutvecklande arbetet var just ett sådant spännande och inspirerande möte som gav olika infallsvinklar. Vi diskuterade instruktioner och hur vi lär elever att hantera olika typer av instruerande texter. Vi utgick från de två instruktionerna i Lindas powerpoint, men tittade också på en mer komplex och abstrakt textuppgift från högstadiet. HUR gör vi när en instruktion inte är kort och tydligt kronologisk, det vill säga inte genretypisk? HUR lär vi barnen att göra en egen ”lathund” för att stegvis lösa en uppgift? HUR får vi struktur olika sätt? Vi kom fram till flera användbara alternativ och förslag som utöver muntliga och skriftliga förtydliganden av en uppgift också innehöll mer visuella metoder. Olika ”HUR” kan passa olika elever, men att vi får fler ”HUR” att välja på känns både spännande och inspirerande. 

Tack för en givande eftermiddag!
Johanna Florin
Språkutvecklare i A-lag 7

Bollen är i rullning


Ibland kan det kännas som om saker och ting i huvudet ska sprängas. Det liksom växer och växer och man går och tänker nä nu dj-l går topplocket. Styrman är i maskinrummet och vikarierna är långt uppe på läktaren och springer. Saker som ska stå på sin plats flyttas. Rutiner som omstruktureras ideligen. Men så plötsligt lyser det till i tunneln. En strimma av ljus. Ett barn som går förbi och säger "Hej Rolf" och jag tänker "vem var den lille" kul att han hälsa. Jag finns till någon som ser mig. En lärare eller en fritidspersonal som man går förbi säger "så kul med loppet i fredag va bra det blev. KUL du fick verkligen till det och så kommer Pelle förbi..... du Rolf detta ska vi fortsätta med jag har en idé. Jag har tänkt att vi skulle kunna ha en idrottens dag där alla är med. Vi skulle kunna se till att alla lärarna är med och jobbar tillsammans och skapar en lika trevlig dag. Bra idé säger jag och tänker att så härligt med positiv energi. Om vi samlar elevrådet skulle de också kunna bedriva liknande idéer framöver. 
Så stannar jag till på skolgården och tittar bort och upp mot högstadiet och tänker hur blir de ska ni med på tåget......bollen är i rullning. Hur tänker vi göra.....ska vi.....
Rolf Palmbladtisdag 16 september 2014

Cirkelmodellen


Utifrån Anna Kayas film som handlar om cirkelmodellen tog vi avstamp i terminens andra språkutvecklingsträff i arbetslaget. Pedagogerna skulle ta med sig en mening, ett citat eller händelse från Anna Kayas film som de ville lyfta upp till diskussion under eftermiddagens möte. Genom interaktionsmodeller som responsgrupp och EPA fick de sedan lyfta tankar och idéer med varandra allt kopplat till cirkelmodellen. Vi pratade om genrepedagogikens tre ben och Tatiana hade tagit med sig sin "genrepall" som visuellt stöd. 
Hur gör du idag för att bygga upp elevernas ämneskunskaper inför ett nytt arbetsområde? var också en fråga som vi diskuterade, helt i enlighet med strukturen kring en EPA. Vi antecknade exemplen på tavlan och jämförde sedan med de strategier som Linda gav oss under sin föreläsning under uppstartsveckan. Det blev en givande eftermiddag där samtalen var vigda åt pedagogiska diskussioner. Diskussioner där vi fick lov att reflektera tillsammans på vad vi gör och vad vi kan bli bättre på.  

Uppgift till nästa språkutvecklingsträff den 7/10 är:
 • Prova någonting av det vi gjort idag i era elevgrupper
 • Arbeta med förförståelse: bilder, Venn-diagram, tankekartor på olika sätt
 • Lässtrategi: Förutspå/ställa hypoteser
 • Interaktionsmodell: Responsgrupper, EPA
Tack för en givande eftermiddag!
Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
Språkutvecklare F-2

tisdag 9 september 2014


I slutet på juni tog vi vårt första avstamp mot ett gemensamt utvecklingsarbete i språkutveckling på Augustenborgsskolan genom en föreläsning av Linda Asplund, språkutvecklare på FoU. Den 26 augusti samlades vi i arbetslag F-3 för att diskutera olika begrepp som:

 • värdegrunden
 • strategier för förståelse och begreppsutveckling
 • formativ bedömning
 • det kollegiala lärandet
 • kunskap och medvetenhet om språket i sitt ämne
 • strategier för interaktion och stöttning
 • strategier för skrivinlärning och skrivutveckling samt 
 • strategier för läsinlärning och läsutveckling

Vad betyder ovanstående begrepp för oss och finns det någon punkt som vi arbetat mycket respektive lite med var frågor vi försökte besvara.

Nu på tisdag den 16 september samlas alla arbetslag på skolan igen för att fortsätta diskussionerna kring ett språkutvecklande arbete. Till denna gång ska alla ha:

 • Fyllt i självskattningshjulet som delades ut under uppstartsveckan.
 • Tittat på Anna Kayas film om cirkelmodellen samt välja ut en mening, ett citat eller en händelse som man vill diskutera under arbetslagsträffen.
Bifogar länken till Anna Kayas film om cirkelmodellen:


Hälsningar
Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
Språkutvecklare F-2tisdag 2 september 2014

Test går det

Här är det meningen att jag ska kunna skriva om det vi förstelärare gör i den tjänst som vi har. Men just nu är jag lite osäker på om det fungerar så vi testar. Så håll i er jag tror det fungerar och då gäller det att komma med något intressant. 

Jag har anmält mig till MAH och en nätverksträff. Om det kommer jag att skriva.

Det finns lärare som är intresserade av att för samtal med mig om lösningsfokus i klassen. Är man intresserad får man vara med och diskutera hur vi kan bli bättre i klassrumssituation som vi ibland tycker borde fungera lite bättre än vad den gör.

Jag har även ansvar för matematiken och utvecklingen på skolan när det gäller F-6 där det ska bli intressant att få ta del av de lärare som vill och kan diskutera bra saker som man lyckas med. 

lördag 9 augusti 2014

Nytt läsår!

I skrivande stund sitter jag här och sippar på ett glas rött. Jag har för första gången på det här sommarlovet öppnat min dator och efter enträgna försök lyckats ta mig in i systemet. Man kan väl säga att jag har tagit en rejäl vilopaus, en paus för återhämtning, en paus tillägnad mig själv och min familj eller som många andra hade uttryckt det: laddat batterierna!

På måndag startar det igen, ett nytt läsår som innebär nya elever och kollegor och framför allt nya utmaningar. Jag ser framemot att få komma tillbaka igen, utvilad och taggad!
Det ska bli roligt att få träffa er alla igen, såväl gamla som nya kollegor.

Vi ses på måndag!

Varma kramar från Jenny

torsdag 22 maj 2014

Växtkraft!

Under vårterminen fick vi i uppdrag av vår skolledning att arbeta fram ett PM över de utvecklingsområden som vi ska satsa på här på Augustenborgsskolan. Utifrån Malmö stads riktlinjer, våra egna erfarenheter och skolledningens önskemål har följande PM växt fram.

Att Skriva sig till Läsning, ASL, är en metod som har påbörjats i åk1 och förskoleklasserna under det här läsåret. Flera klasser på låg- och mellanstadiet är igång med Reciprok undervisning, RU och "En läsande klass" (se tidigare blogginlägg kring RU och "En läsande klass"). Diskussioner kring genrepedagogik och hur det kan komma till gagn på vår skola har pågått i Språkrådet under hela läsåret. Nu äntligen är det dags för HELA skolan att få möjlighet att sätta sig in i något gemensamt, att utvecklas tillsammans och få en samsyn kring ett pedagogiskt förhållningssätt och kring en arbetsmodell. Den 16 juni kommer Linda Asplund och Christina Hultén från FoU ut och föreläser för oss kring ett språkutvecklande arbetssätt för att i augusti lägga fokus på genrepedagogiken. Vi tycker att det ska bli spännande, inspirerande och utmanande på en och samma gång. Kanske detta kan vara grogrunden till en gemensam dynamik på Augustenborgsskolan, som bidrar till ny energi och växtkraft hos oss alla.

Väl mött!
Jenny och Johanna

torsdag 8 maj 2014

Vad betyder tidiga insatser för oss?

Under vecka 15 gick vi ut med en önskan till alla arbetslagen där vi ville att arbetslagen skulle försöka sätta ord på vad tidiga insatser betyder för oss här på Augustenborgsskolan. Följande punkter har kommit in:

 • Vi behöver uppmärksamma elevernas olika svårigheter och tydliggöra vilket stöd den enskilda eleven behöver för att bli bemött och få stöd på bästa sätt. Ett inkluderande förhållningssätt och resurser behövs för att kunna skapa en lärandemiljö för alla där ett snabbt och bra samarbete mellan elevhälsoteamet och pedagogerna är viktigt.
 • En önskan om ett fortsatt samarbete med specialpedagogerna på lågstadiet finns där specialpedagogerna arbetar med specifika elever intensivt i perioder. På högstadiet önskar man speciallärare som ansvarar för elever med svårigheter, inte specialpedagoger som "handleder" undervisande lärare.
 • En samsyn kring hur vi ska kartlägga, stötta och utveckla SVA-eleverna från F-9 i deras språkutveckling.
 • Vi behöver arbeta förebyggande och långsiktigt och att det finns tid, resurser och utrymme för detta.
 • Pedagogerna ska arbeta med olika pedagogiska insatser och alternativt metoder för att nå fler elever och i ett tidigt skede tillgodose skilda elevers behov.
I en sammanfattning av punkterna ovan ser vi att vi behöver vara uppmärksamma, ha ett inkluderande förhållningssätt och ett bra samarbete mellan de olika yrkesrollerna på skolan samt en samsyn kring begrepp och metoder där pedagogerna arbetar varierat med alternativa undervisningsmetoder för att skapa en lärandemiljö för alla. Detta kan i sin tur leda till ett förebyggande och långsiktigt arbete för Augustenborgsskolans elever.

  

Vi har många bra startpunkter för att arbeta kring tidiga insatser för våra elever som genomsyras av en vilja hos oss. Nu är det viktigt att gå vidare och fortsätta diskussionen kring tidiga insatser för att bli ännu mer konkreta i vad vi kan göra och hur vi kan göra för att stötta våra elever på bästa sätt. Kanske ska vi ta och bryta ner punkt för punkt så att vi kan tydliggöra begreppet tidiga insatser ytterligare. Vi skickar bollen vidare till vår skolledning.

Väl mött!
Jenny & Johanna  

    

torsdag 24 april 2014

En läsande klass...

...är ett projekt som bl.a. startats upp av Martin Widmark, barn- och ungdomsförfattare och mellanstadielärare. Syftet med projektet är att förbättra läsförståelsen hos Sveriges låg- och mellanstadieelever och därmed bidra till att fler elever går ut nionde klass med fullständiga betyg. Genom projektet kan nu lärare i landets alla skolor ta del av det material som skapats av projektet. Alla låg- och mellanstadium i Sverige har i dagarna fått boken En läsande klass - träna läsförståelse skickad till sig. Boken innehåller en studiehandledning med lektionsplaneringar och tillhörande övningstexter för åk 1-6. Man kan också ta del av materialet via En läsande klass hemsida på:
www.enlasandeklass.se

Väl mött!
Jenny

fredag 11 april 2014

torsdag 10 april 2014

Hur får vi hela ”havet” att röra på sig?

Förra veckan skrev vi om ”uppdrag skolutveckling” utifrån det som kom fram i enkäten. Vi tolkar in att det är många som känner att utvecklingsområdena spretar åt alla håll och kanter och att många inte riktigit vet vart vi är på väg. Här är det viktigt att tänka på att vi är i början på något och att vårt arbete fram tills nu har varit att samla in era synpunkter för att genom er delaktighet kunna ta fram delmål som känns relevant för Augustenborgsskolan. Det är alltid bra att vara kritisk och ifrågasätta saker och ting, men det finns också saker som ibland är förutbestämda. När det gäller skolutveckling säger skollagen att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Mycket av forskningen lyfter fram språkets roll för lärandet, den formativa bedömningen och det kollegiala lärandet som viktiga byggstenar i arbetet med skolutveckling. Det måste vi ta fasta på och det var roligt att se att delar av detta också kom fram i enkäten, men hur ska det vara praktiskt genomförbart på Augustenborg? Vi kan se att vi behöver struktur, tydliga ramar så väl i personalgruppen som i elevgrupperna och massor av energi till att förändra och prova på nya metoder. Där är vi inte riktigt än, men vi måste hitta vägarna dit. Vi hoppas att alla orkar vara nytänkande, att alla orkar hoppa på båten och våga följa med på en färd mot ett öppet stormande hav, så väl i med- som i motgång på resan mot en högre måluppfyllelse.   

Väl mött

Jenny och Johanna

torsdag 3 april 2014

Uppdrag skolutveckling

Efter måndagens genomgång av enkäten, som gått ut till all personal angående förstelärarnas uppdrag, har vi tagit det första steget att hitta en röd tråd. Enkäten har varit ett sätt för oss att försöka kartlägga vad personalen på skolan tycker är viktigt att satsa på inom skolutvecklingen. Utifrån de svar som kom in efterfrågade en klar majoritet tidiga insatser, men det var också många som känner ett stort behov av att utveckla sin förmåga att bedöma formativt. Vad innebär tidiga insatser för oss på Augustenborgsskolan? Att försöka besvara den frågan blir nästa steg i arbetet att sätta fingret på vad vi egentligen menar och vad olika elevgrupper kan behöva. Den formativa bedömningen ska vävas in i den allmän didaktiska utvecklingen på skolan och kan därför bli ett innehåll i de förberedda diskussionerna i arbetslaget kring undervisningsmetoder, som också en majoritet av personalen efterfrågade. Enkäten visade även att kompetensutveckling efterfrågas vilket är positivt då skolutveckling bygger på kompetensutveckling. Under nästa läsår är det bestämt från språkrådet och skolledningen att vi ska arbeta språkutvecklande på skolan där all tid för kompetensutveckling kommer att fokuseras på det språkutvecklande arbetet där genrepedagogik kommer vara en av utgångspunkterna. För oss blir detta arbete den röda tråden som efterfrågas.

Nu skulle vi vilja att man i arbetslagen under perioden v. 15-19 ägnar en stund åt att diskutera vad som ingår i begreppet tidiga insatser. Vi kommer att dela ett dokument via google drive där ni kan gå in och skriva ner det ni kommer fram till i arbetslagen.

Väl mött!
Jenny & Johanna


torsdag 6 mars 2014

Open Space


I fredags var vi på den första stora träffen för alla förstelärare i Malmö stad. Träffen var en s.k. Open Space-konferens som var ett helt nytt begrepp och en ny företeelse för oss. Förmiddagen började med att alla  lärare fick sätta sig i en stor ring i aulan på CPI. Vi blev ombedda att på lappar skriva diskussionsfrågor som vi ville lyfta i olika grupper under dagen. Skrev man en lapp ansvarade man för diskussionen och dokumentationen. De som inte valda att skriva ner någon diskussionsfråga fick friheten att röra sig mellan grupperna d.v.s. du tog din stol och gick till den grupp som kändes mest intressant, satte dig ner och deltog i diskussionen. När du kände att du inte hade mer att tillföra tog du din stol igen och smög in i en annan grupp.Frågor som diskuterades var bl.a.:
 • Vidareutbildning inom uppdraget?
 • Tidigare insatser?, Vad menar vi?, Hur gör vi?
 • Hur arbetar vi med kollegieobservation?
 • Hur får vi med alla kollegor på formativ undervisning?
 • Vår roll som förstelärare - implementeras och växa i verksamheten?
 • Hur bedömer vi bäst? So och Sv - de äldre eleverna
 • Hur kan vi vidareutveckla matematikämnet för att nå högre måluppfyllelse och ta till vara på våra begåvningar/högre kvalitet?
 • Tips på hur vi kan använda IKT för att öka måluppfyllelsen!
 • Språkutvecklande ämnesundervisning årskurs 6-9?
 • Hur arbetar vi med sociala medier?
 • Hur ser den bästa LPP:n ut?
 • LPP:n i utvecklingssamtalet?
 • Strukturella förändringar för ökad måluppfyllelse. För lite jäst?
 • Didaktiska tips Sv/So - de äldre eleverna?
 • Mordet på Jante!
Dagen avslutades med att vi satt tillsammans med alla förstelärare i område söder för första gången. Det kändes bra och vi kom fram till att vi hade många gemensamma frågor som vi skulle vilja lyfta. 

Väl mött!

Jenny & Johanna 

söndag 2 mars 2014

Att dela med sig

Det är alltid roligt när man hittar bra tips och får inspiration från andra. Det ger lust och energi och det behöver vi. Därför ska vi bli duktigare på att dela med oss!

Vi har under de veckor som bloggen varit igång tagit upp begrepp som RU (om  du glömt - se det delade dokumentet där begrepp och citat samlas) och denna vecka genrepedagogik . För den som är nyfiken och vill ta reda på lite mer kring genrepedagogik finns en jättebra temasida om genrepedagogik på UR. Om du vill veta mer om lässtrategier, gå in på sidan "En läsande klass" som är en storsatsning för att förbättra läsförståelsen och ta fram verktyg som ska underlätta för lärare att arbeta med lässtrategier i sin undervisning.

En läsande klass
Genrepedagogik

Väl mött!
Johanna

torsdag 13 februari 2014

Att arbeta lösningsfokuserat!

Tack Rolf för dina kloka ord! (dessa kan man hitta i kommentarsfältet till inlägget som heter: Hur bygger vi relationer?)

Vi tycker precis som du att det är viktigt att reflektera kring hur vi bemöter varandra och vart samtal leder oss. Är vi duktiga på att vara intresserade och lyfta frågor vidare? Vi är kanske goda lyssnare och vill bekräfta varandra, men glömmer vi att gå steget vidare? Här lyfter Rolf en viktig aspekt - att vi ska ställa frågor som sätter fokus på framtiden. 

Vi håller med Rolf om att vi måste bli bättre på att ställa frågor som just utmanar och är framtidsinriktade som t.ex. "Hur vill du att det ska vara?", "Vad kan du göra annorlunda?" och "Vad kan du påverka och förändra i den här situationen?" Sådana frågor leder till ett lösningsfokuserat tänkande. Ett sådant tänkande gör att det händer något. En process startas och vi kan gå vidare för att förändra. 

Vi tror att många av oss har för lite av den sortens samtal? Vi vet att tidspressen är stor och att många känner att de inte har tid att sitta ner och lyssna på varandra. Reflektion och utvärderande tankar får ofta stå tillbaka för det som är just för stunden. Det kan hindra oss från att komma vidare och hitta nya vägar. 

Det är viktigt att vi har de djupare pedagogiska samtalen som gör att vi kommer vidare och utvecklas i vår profession. Vi måste alla börja i det lilla. Så nästa gång du samtalar med en kollega försök ställa framtidsinriktade och utmanande frågor. För verksamheten i stort efterfrågar vi fasta tider för strukturerade pedagogiska samtal.   

Väl mött!
Jenny & Johanna


måndag 10 februari 2014

Hur bygger vi relationer?

Diskussionen kring attityder och bemötande har kommit upp vid flera tillfällen. Skolan har ett tydligt värdegrundsuppdrag, men hur ska värdegrunden byggas utanför klassrum, mellan olika stadier och grupper? Goda förebilder och vuxenansvar är givet, men sedan då? Jag tror att det är viktigt att vi går vidare med tanken att forma en tydligare gemenskapskänsla kring skolan och alla som verkar här. Vi har pratat om att skapa traditioner och kanske det är dags? Råden är ett forum där vi möts över stadiegränserna och till vilka eleverna ska knytas i större utsträckning. Kan det vara något för att bygga bredare relationer och goda Augustenborgare?

Väl mött!
Johanna

söndag 9 februari 2014

Får man cykla på skolgården eller är det förbjudet?

I fredags eftermiddag när jag skulle ta mig från personalrummet ut till mitt klassrum går jag över skolgården. Där möter jag ett gäng högstadiekillar. Några kom gående, två cyklade. Jag bad killarna på cykel att kliva av cyklarna och leda dem ut från skolgården. Svaret jag fick var inte så trevligt och det visade tydligt att de struntade i vad jag sa. Då bad jag dem igen, fortfarande på ett trevligt men mer bestämt sätt, att kliva av cyklarna samtidigt som jag påminde dem om att det är en regel vi har här på skolan, vi cyklar inte på skolgården. En av killarna bara flinade och tittade på mig och signalerade tydligt till mig att jag skiter i vad du säger. Jag vet att detta beteende inte är något specifikt hos elever på högstadiet utan det förekommer även på låg- och mellanstadiet, men varför är det så här? Jag tror att det handlar om att bygga relationer, men hur bygger vi relationer över gränserna? Vad behöver vi förändra, göra annorlunda för att alla ska kunna mötas oavsett om man är mentor, undervisande lärare, rektor, vaktmästare, skolbespisningspersonal o.s.v.?

/Jenny

torsdag 6 februari 2014

Nu kollegiebloggar vi!

Det bubblar i lärarkåren av många olika anledningar. Nya begrepp, forskningsrapporter och alla åsikter om skolan gör att vi känner att vi är i rörelse. Cirkelmodellen, interaktion, learning study, kollegial handledning, lesson study, formativ bedömning, RU...

Ibland säger vi PHU, men för det mesta säger vi WOW! Frågan är hur vi vill förhålla oss i denna process? Det finns mycket att inspireras av, men vi kan inte börja med allt.

För att skapa en möjlighet att nå framgång i skolutveckling mot högre måluppfyllelse vet vi att alla måste vara delaktiga på ett eller annat sätt. Skolan rymmer en enorm kompetens som vi måste ta till vara på. Denna blogg vill vi ska fungera som ett forum för diskussion och inspiration oss kollegor emellan. För att försöka fånga upp åt vilket håll vi drar  har vi arbetat fram en enkät, som kommer ut inom det närmsta. Vi hoppas att alla tar sig tid att besvara den, så att vi får en bred grund att utgå ifrån.

Att arbeta språkutvecklande är givet. Språkrådet på skolan är på gång och vi vill gärna stötta deras arbete.

Väl mött!
Jenny & Johanna