torsdag 5 februari 2015

Idag samtalade vi (jag och Marie) om hur vi ska kunna gå vidare och vilka problem som kan vi kan stöta på i
klassrummet när vi jobbar med eleverna i matematiken. Vi prata om vad vi bör tänka på i detta arbete och hur vi kan få andra med oss i vårt tänkande. Vi bestämde att vi från och med vecka 9 (efter lovet) ska vi igång och tillsammans ska vi vara med i våra klassrum och titta på hur vi får även de barn som inte hänger med att förstå och bli sysselsatta. Det handlar om att få eleverna att förstå att de ska visa vad de kan och att de ska jobba som matematiker där de undersöker och tar reda på vad det är de ska lära.
Vi ska titta lite närmare på vad som händer i klassrummet och vad som sker  i mötet med material och i samtal med andra i en social kontext. Detta ska vi försöka få så många som möjligt att hänga med på av lärarna. Vi kommer att gå ut och förklara hur vi tänker (vecka 9) så att andra kan förstå vad det är vi gör och hur vi tänker.
I den planering som vi sätter upp ska vi kunna svara på "VARFÖR" vi gör det vi gör och "VAD" det är vi ska se hända i klassrummet. Vi kommer att ha som syfte att få eleverna sysselsatta och undersökande i den form som många nämner som "fyrsättsbladet". Där det startar med en händelse som man samtalar om och ritar upp som blir avbilder av vad de gör och sysselsätter sig med för att slutligen förstå språket i matematiken (5 x 5 = 25) matematiska symboler. Vi kommer att titta på hur både det svenska språket och det matematiska språket kan mötas och förenas i förståelse för att få en förståelse, begrepp och logisk tänkande så att eleverna förstår vad matematik handlar om.
Vi tänker oss ett litet möte onsdagen den 25 februari 15.00 - 15.30 där alla f-3 får vara med och från start bidra med att lyfta matematiken på skolan. Alla ska få gå ut och prova något man vill förbättra för att nästa gång diskutera hur det gått. Vi ställer upp med inspiration och material. Vi delar med oss av våra erfarenheter och vad vi kan. Vi vågar vara öppna för att berätta det vi inte kan men vill bli bättre på.