torsdag 6 mars 2014

Open Space


I fredags var vi på den första stora träffen för alla förstelärare i Malmö stad. Träffen var en s.k. Open Space-konferens som var ett helt nytt begrepp och en ny företeelse för oss. Förmiddagen började med att alla  lärare fick sätta sig i en stor ring i aulan på CPI. Vi blev ombedda att på lappar skriva diskussionsfrågor som vi ville lyfta i olika grupper under dagen. Skrev man en lapp ansvarade man för diskussionen och dokumentationen. De som inte valda att skriva ner någon diskussionsfråga fick friheten att röra sig mellan grupperna d.v.s. du tog din stol och gick till den grupp som kändes mest intressant, satte dig ner och deltog i diskussionen. När du kände att du inte hade mer att tillföra tog du din stol igen och smög in i en annan grupp.Frågor som diskuterades var bl.a.:
 • Vidareutbildning inom uppdraget?
 • Tidigare insatser?, Vad menar vi?, Hur gör vi?
 • Hur arbetar vi med kollegieobservation?
 • Hur får vi med alla kollegor på formativ undervisning?
 • Vår roll som förstelärare - implementeras och växa i verksamheten?
 • Hur bedömer vi bäst? So och Sv - de äldre eleverna
 • Hur kan vi vidareutveckla matematikämnet för att nå högre måluppfyllelse och ta till vara på våra begåvningar/högre kvalitet?
 • Tips på hur vi kan använda IKT för att öka måluppfyllelsen!
 • Språkutvecklande ämnesundervisning årskurs 6-9?
 • Hur arbetar vi med sociala medier?
 • Hur ser den bästa LPP:n ut?
 • LPP:n i utvecklingssamtalet?
 • Strukturella förändringar för ökad måluppfyllelse. För lite jäst?
 • Didaktiska tips Sv/So - de äldre eleverna?
 • Mordet på Jante!
Dagen avslutades med att vi satt tillsammans med alla förstelärare i område söder för första gången. Det kändes bra och vi kom fram till att vi hade många gemensamma frågor som vi skulle vilja lyfta. 

Väl mött!

Jenny & Johanna 

söndag 2 mars 2014

Att dela med sig

Det är alltid roligt när man hittar bra tips och får inspiration från andra. Det ger lust och energi och det behöver vi. Därför ska vi bli duktigare på att dela med oss!

Vi har under de veckor som bloggen varit igång tagit upp begrepp som RU (om  du glömt - se det delade dokumentet där begrepp och citat samlas) och denna vecka genrepedagogik . För den som är nyfiken och vill ta reda på lite mer kring genrepedagogik finns en jättebra temasida om genrepedagogik på UR. Om du vill veta mer om lässtrategier, gå in på sidan "En läsande klass" som är en storsatsning för att förbättra läsförståelsen och ta fram verktyg som ska underlätta för lärare att arbeta med lässtrategier i sin undervisning.

En läsande klass
Genrepedagogik

Väl mött!
Johanna