torsdag 18 september 2014

Inspirerande möten
I skolan har vi många möten av olika slag och visst är det härligt när vi får uppleva möten som ger energi och inspiration. Som t.ex. när vi möts över åldersgränser och inser hur mycket vi har gemensamt eller när vi möts över ämnesgränser och får inspiration genom nya perspektiv och andra sätt att tänka och lösa saker på än de vi själva är vana vid. Den första träffen i arbetslaget kring det språk- och kunskapsutvecklande arbetet var just ett sådant spännande och inspirerande möte som gav olika infallsvinklar. Vi diskuterade instruktioner och hur vi lär elever att hantera olika typer av instruerande texter. Vi utgick från de två instruktionerna i Lindas powerpoint, men tittade också på en mer komplex och abstrakt textuppgift från högstadiet. HUR gör vi när en instruktion inte är kort och tydligt kronologisk, det vill säga inte genretypisk? HUR lär vi barnen att göra en egen ”lathund” för att stegvis lösa en uppgift? HUR får vi struktur olika sätt? Vi kom fram till flera användbara alternativ och förslag som utöver muntliga och skriftliga förtydliganden av en uppgift också innehöll mer visuella metoder. Olika ”HUR” kan passa olika elever, men att vi får fler ”HUR” att välja på känns både spännande och inspirerande. 

Tack för en givande eftermiddag!
Johanna Florin
Språkutvecklare i A-lag 7

Bollen är i rullning


Ibland kan det kännas som om saker och ting i huvudet ska sprängas. Det liksom växer och växer och man går och tänker nä nu dj-l går topplocket. Styrman är i maskinrummet och vikarierna är långt uppe på läktaren och springer. Saker som ska stå på sin plats flyttas. Rutiner som omstruktureras ideligen. Men så plötsligt lyser det till i tunneln. En strimma av ljus. Ett barn som går förbi och säger "Hej Rolf" och jag tänker "vem var den lille" kul att han hälsa. Jag finns till någon som ser mig. En lärare eller en fritidspersonal som man går förbi säger "så kul med loppet i fredag va bra det blev. KUL du fick verkligen till det och så kommer Pelle förbi..... du Rolf detta ska vi fortsätta med jag har en idé. Jag har tänkt att vi skulle kunna ha en idrottens dag där alla är med. Vi skulle kunna se till att alla lärarna är med och jobbar tillsammans och skapar en lika trevlig dag. Bra idé säger jag och tänker att så härligt med positiv energi. Om vi samlar elevrådet skulle de också kunna bedriva liknande idéer framöver. 
Så stannar jag till på skolgården och tittar bort och upp mot högstadiet och tänker hur blir de ska ni med på tåget......bollen är i rullning. Hur tänker vi göra.....ska vi.....
Rolf Palmbladtisdag 16 september 2014

Cirkelmodellen


Utifrån Anna Kayas film som handlar om cirkelmodellen tog vi avstamp i terminens andra språkutvecklingsträff i arbetslaget. Pedagogerna skulle ta med sig en mening, ett citat eller händelse från Anna Kayas film som de ville lyfta upp till diskussion under eftermiddagens möte. Genom interaktionsmodeller som responsgrupp och EPA fick de sedan lyfta tankar och idéer med varandra allt kopplat till cirkelmodellen. Vi pratade om genrepedagogikens tre ben och Tatiana hade tagit med sig sin "genrepall" som visuellt stöd. 
Hur gör du idag för att bygga upp elevernas ämneskunskaper inför ett nytt arbetsområde? var också en fråga som vi diskuterade, helt i enlighet med strukturen kring en EPA. Vi antecknade exemplen på tavlan och jämförde sedan med de strategier som Linda gav oss under sin föreläsning under uppstartsveckan. Det blev en givande eftermiddag där samtalen var vigda åt pedagogiska diskussioner. Diskussioner där vi fick lov att reflektera tillsammans på vad vi gör och vad vi kan bli bättre på.  

Uppgift till nästa språkutvecklingsträff den 7/10 är:
 • Prova någonting av det vi gjort idag i era elevgrupper
 • Arbeta med förförståelse: bilder, Venn-diagram, tankekartor på olika sätt
 • Lässtrategi: Förutspå/ställa hypoteser
 • Interaktionsmodell: Responsgrupper, EPA
Tack för en givande eftermiddag!
Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
Språkutvecklare F-2

tisdag 9 september 2014


I slutet på juni tog vi vårt första avstamp mot ett gemensamt utvecklingsarbete i språkutveckling på Augustenborgsskolan genom en föreläsning av Linda Asplund, språkutvecklare på FoU. Den 26 augusti samlades vi i arbetslag F-3 för att diskutera olika begrepp som:

 • värdegrunden
 • strategier för förståelse och begreppsutveckling
 • formativ bedömning
 • det kollegiala lärandet
 • kunskap och medvetenhet om språket i sitt ämne
 • strategier för interaktion och stöttning
 • strategier för skrivinlärning och skrivutveckling samt 
 • strategier för läsinlärning och läsutveckling

Vad betyder ovanstående begrepp för oss och finns det någon punkt som vi arbetat mycket respektive lite med var frågor vi försökte besvara.

Nu på tisdag den 16 september samlas alla arbetslag på skolan igen för att fortsätta diskussionerna kring ett språkutvecklande arbete. Till denna gång ska alla ha:

 • Fyllt i självskattningshjulet som delades ut under uppstartsveckan.
 • Tittat på Anna Kayas film om cirkelmodellen samt välja ut en mening, ett citat eller en händelse som man vill diskutera under arbetslagsträffen.
Bifogar länken till Anna Kayas film om cirkelmodellen:


Hälsningar
Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
Språkutvecklare F-2tisdag 2 september 2014

Test går det

Här är det meningen att jag ska kunna skriva om det vi förstelärare gör i den tjänst som vi har. Men just nu är jag lite osäker på om det fungerar så vi testar. Så håll i er jag tror det fungerar och då gäller det att komma med något intressant. 

Jag har anmält mig till MAH och en nätverksträff. Om det kommer jag att skriva.

Det finns lärare som är intresserade av att för samtal med mig om lösningsfokus i klassen. Är man intresserad får man vara med och diskutera hur vi kan bli bättre i klassrumssituation som vi ibland tycker borde fungera lite bättre än vad den gör.

Jag har även ansvar för matematiken och utvecklingen på skolan när det gäller F-6 där det ska bli intressant att få ta del av de lärare som vill och kan diskutera bra saker som man lyckas med.