onsdag 3 december 2014

Matematikmöte med f-3

I går satt vi ner för att diskutera och för att jag skulle få en chans till att presentera lite av den idé jag har. Min tanke är att få alla till att tänka till lite om vad var och en behöver för att bedriva matematik i sitt klassrum. Innan vi träffades har jag gått runt och ställt frågan "var krävs för att du ska kunna bedriva en matematiklektion"? Många tyckte att det fanns för lite material i sitt klassrum. Någon tyckte att man hade för lite på fötterna och skulle vilja har lite mer stöd. Men i samtal med Marie som har tvåor tyckte hon att hon har arbetat mycket med detta och skulle vilja starta ett matematikråd. Någon tyckte att det är svårt med att jobba med eleverna där vissa är jätteduktiga och ibland blir det riktigt högt till tak och vissa har svårt att koncentrera sig då. Hur arbetar vi så att det fungerar i klassen och hur får vi djupet i våra kunskaper om matematik?
När Elsa berätta att hon har fått köpstopp förstod jag att vi måste jobba på fler än ett plan. Om vi inte får köpa in vad gör vi då. 
På vårt möte visa jag på en rad olika ingångar till att arbeta med matematik för att lyfta tanken för var och en vad de behöver ha stöd med. Jag tyckte att det lät som att flera ville ha liknande möte där vi kan lyfta fram hur vi t ex jobbar med problemlösningar eller med texter som gör att vi jobbar med språket. All forskning visar på att när vi får till lektioner där vi jobbar med alla förmågor samtidigt stärker elevens lärande. När vi får in problemlösningar, begrepp, metoder som de ska klara av och där de får resonera och samtala om vad de gör som det händer saker i matematikens land. 
Jag tror att vi måste sakta ner elevens tänkande. Låta det vara okej att få tänka som elev. När eleven säger "VÄNTA" måste vi låta det få ske. Alltså alla stannar upp för nu pågår det en tankeprocess. Ofta när jag hör en elev säga, vänta, säger jag till alla runt omkring att nu kan ni varken störa mig eller eleven. Elven vill vänta inte sin tanke och de ska få ta tid. 

Nu känns det som jag kan fortsätta i det oändliga med att skriva, men jag stannar här. Framöver kommer jag istället presentera lite olika idéer över hur vi kan jobba och skriva om de möte jag har med andra lärare och vad de säger. Jag kommer skriva om mötena som jag har i matematikrådet. 
Jag ser vårens arbete i f-3 som en början till en röd tråd. En början till att bli lite mer stabil i sitt klassrum med hur vi kan arbeta. f-3 har ansvar för att få så många elever till att lyckas med de Nationella proven i trean. Men de har även ansvar för att 
"Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang" Lgr 11(s.62).  
Här kan man läsa mer framöver 2014/15.