lördag 6 februari 2016

Att undervisa och bedöma Källkritik - hjälp och resurser

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i de flesta ämnena. Vi måste planera in detta mer medvetet i vår undervisning! Det är också en nödvändig kompetens som medborgare i ett digitaliserat samhälle. Det är en utmaning till alla lärare att ge eleverna de verktyg som de behöver för att utveckla sin källkritiska förmåga, särskilt om man inte känner sig helt säker själv....


Kunskapskrav i åk 6
Att resonera om källors användbarhet.

Kunskapskrav åk 9
Att resonera om källors trovärdighet och relevans.

Skolverket har också formulerat 3 generella aspekter: resonemangens källkritiska bredd, konkretisering och kontextualisering som ska användas vid bedömning.


Här kommer lite tips som hjälp och stöd för er som känner er vilsna och osäkra hur ni ska ta er an detta:

På skolan - kollegialt lärande och/eller stöttning från oss i Mediateket.
- använd och avsätt en dialogtid, a-lagsmöte eller boka en tid själva eller gemensamt med oss för dessa frågor.

- Avtala tid enskilt med någon av oss för handledning och gemensam planering och genomförande med eleverna.

Gå en kurs i Malmö (PI Malmö)
- just nu finns 7 timmar om…. källkritik för årskurs 7-9 - anmälan senast 10 feb.15 februari klockan 14.00-16.00
29 februari klockan 14.00-16.00
Mer info och anmälan: här

Fortbildning på egen hand:
- genomför själv Skolverkets 7 timmar om...
Källkritik för årskurs 7-9 eller Källkritik för yngre elever

- Läs Skolverkets nya kommentarmaterialet: Att bedöma resonemang och informationens användbarhet (i första hand år 4-6, men man berör även relevans och trovärdighet.

- Gå igenom Statens Mediaråds utbildning "MIK för mig" som vänder sig till lärare och skolbibliotekarier. Här finns källkritik med som en del av utbildningen.


Tips för genomförande med elever:
- "Orka plugga" - tips för äldre elever om studieteknik och klara skolan. Produceras av UR

- "Är det sant?" - tips för främst 4-6, (men fungerar bra för 7-9 också...). Produceras av UR

LYCKA TILL!


.