tisdag 9 september 2014


I slutet på juni tog vi vårt första avstamp mot ett gemensamt utvecklingsarbete i språkutveckling på Augustenborgsskolan genom en föreläsning av Linda Asplund, språkutvecklare på FoU. Den 26 augusti samlades vi i arbetslag F-3 för att diskutera olika begrepp som:

  • värdegrunden
  • strategier för förståelse och begreppsutveckling
  • formativ bedömning
  • det kollegiala lärandet
  • kunskap och medvetenhet om språket i sitt ämne
  • strategier för interaktion och stöttning
  • strategier för skrivinlärning och skrivutveckling samt 
  • strategier för läsinlärning och läsutveckling

Vad betyder ovanstående begrepp för oss och finns det någon punkt som vi arbetat mycket respektive lite med var frågor vi försökte besvara.

Nu på tisdag den 16 september samlas alla arbetslag på skolan igen för att fortsätta diskussionerna kring ett språkutvecklande arbete. Till denna gång ska alla ha:

  • Fyllt i självskattningshjulet som delades ut under uppstartsveckan.
  • Tittat på Anna Kayas film om cirkelmodellen samt välja ut en mening, ett citat eller en händelse som man vill diskutera under arbetslagsträffen.
Bifogar länken till Anna Kayas film om cirkelmodellen:


Hälsningar
Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
Språkutvecklare F-2Inga kommentarer:

Skicka en kommentar