tisdag 16 september 2014

Cirkelmodellen


Utifrån Anna Kayas film som handlar om cirkelmodellen tog vi avstamp i terminens andra språkutvecklingsträff i arbetslaget. Pedagogerna skulle ta med sig en mening, ett citat eller händelse från Anna Kayas film som de ville lyfta upp till diskussion under eftermiddagens möte. Genom interaktionsmodeller som responsgrupp och EPA fick de sedan lyfta tankar och idéer med varandra allt kopplat till cirkelmodellen. Vi pratade om genrepedagogikens tre ben och Tatiana hade tagit med sig sin "genrepall" som visuellt stöd. 
Hur gör du idag för att bygga upp elevernas ämneskunskaper inför ett nytt arbetsområde? var också en fråga som vi diskuterade, helt i enlighet med strukturen kring en EPA. Vi antecknade exemplen på tavlan och jämförde sedan med de strategier som Linda gav oss under sin föreläsning under uppstartsveckan. Det blev en givande eftermiddag där samtalen var vigda åt pedagogiska diskussioner. Diskussioner där vi fick lov att reflektera tillsammans på vad vi gör och vad vi kan bli bättre på.  

Uppgift till nästa språkutvecklingsträff den 7/10 är:
  • Prova någonting av det vi gjort idag i era elevgrupper
  • Arbeta med förförståelse: bilder, Venn-diagram, tankekartor på olika sätt
  • Lässtrategi: Förutspå/ställa hypoteser
  • Interaktionsmodell: Responsgrupper, EPA
Tack för en givande eftermiddag!
Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
Språkutvecklare F-2

1 kommentar:

  1. Vilken fin pall! Jag gillar när det blir tydligt och konkret! Tack Tatiana och Jenny för att ni delar med er!

    SvaraRadera