torsdag 24 april 2014

En läsande klass...

...är ett projekt som bl.a. startats upp av Martin Widmark, barn- och ungdomsförfattare och mellanstadielärare. Syftet med projektet är att förbättra läsförståelsen hos Sveriges låg- och mellanstadieelever och därmed bidra till att fler elever går ut nionde klass med fullständiga betyg. Genom projektet kan nu lärare i landets alla skolor ta del av det material som skapats av projektet. Alla låg- och mellanstadium i Sverige har i dagarna fått boken En läsande klass - träna läsförståelse skickad till sig. Boken innehåller en studiehandledning med lektionsplaneringar och tillhörande övningstexter för åk 1-6. Man kan också ta del av materialet via En läsande klass hemsida på:
www.enlasandeklass.se

Väl mött!
Jenny

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar