torsdag 10 april 2014

Hur får vi hela ”havet” att röra på sig?

Förra veckan skrev vi om ”uppdrag skolutveckling” utifrån det som kom fram i enkäten. Vi tolkar in att det är många som känner att utvecklingsområdena spretar åt alla håll och kanter och att många inte riktigit vet vart vi är på väg. Här är det viktigt att tänka på att vi är i början på något och att vårt arbete fram tills nu har varit att samla in era synpunkter för att genom er delaktighet kunna ta fram delmål som känns relevant för Augustenborgsskolan. Det är alltid bra att vara kritisk och ifrågasätta saker och ting, men det finns också saker som ibland är förutbestämda. När det gäller skolutveckling säger skollagen att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Mycket av forskningen lyfter fram språkets roll för lärandet, den formativa bedömningen och det kollegiala lärandet som viktiga byggstenar i arbetet med skolutveckling. Det måste vi ta fasta på och det var roligt att se att delar av detta också kom fram i enkäten, men hur ska det vara praktiskt genomförbart på Augustenborg? Vi kan se att vi behöver struktur, tydliga ramar så väl i personalgruppen som i elevgrupperna och massor av energi till att förändra och prova på nya metoder. Där är vi inte riktigt än, men vi måste hitta vägarna dit. Vi hoppas att alla orkar vara nytänkande, att alla orkar hoppa på båten och våga följa med på en färd mot ett öppet stormande hav, så väl i med- som i motgång på resan mot en högre måluppfyllelse.   

Väl mött

Jenny och Johanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar