onsdag 9 mars 2016

UR – språket bär kunskapen

Både forskning och beprövad erfarenhet visar att ett språkinriktat arbetssätt gynnar alla elever, men framför allt flerspråkiga elever som arbetar med dubbla inlärningsprocesser – både nytt språk och nya kunskaper. Därför är det viktigt att vi hittar metoder som stöttar och vägleder dessa elever på ett konstruktivt sätt och som underlättar för dem att både lära sig språket och ämneskunskaperna. Genrepedagogiken, som fokuserar på skrivinlärningen, är en av flera metoder och förhållningssätt som ger oss lärare verktyg för att skapa en explicit undervisning kring språk, text och skrivande. Arbetssättet hjälper elever att förstå och bli förtrogna med texters syfte, struktur och språkliga drag.

För att vi lärare ska kunna stötta eleverna och undervisa språkutvecklande behöver vi goda exempel. På UR:s hemsida finns mycket bra att utgå ifrån och tydliga instruktionsfilmer om hur vi kan arbeta språkutvecklande med skolans basgenrer. Följ länken nedan:


För er som vill ha lite mer att bita i så är Monica Axelssons två föreläsningar kring nyanlända och lärande väldigt intressanta, men hon går mer in på organisationsnivå och för- och nackdelar med olika modeller för mottagandet på skolorna.


Väl mött!

Johanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar