måndag 28 mars 2016

Åk 7-9 Kvinnor/tidslinje Sandra Svensson


 

Klipp tidslinjen lodrätt och det andra vågrätt. Lägg sedan rätt lapp vid rätt årtal.

 

Lycka till! 

Tidslinje                  

 

1845                          Kvinnor får rätt att ärva lika mycket som män.

 

1859                          Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster.

 

1862                          Mannens lagstadgade rätt att aga sin hustru avskaffas.

 

1907                          Begreppet homosexualitet används för första gången i Sverige i en recension av boken Psycopathica sexualis skriven av österrikaren Richard von Krafft-Ebing.

 

1921                          Kvinnor får rösträtt.

 

1939                          Det blir förbjudet att avskeda en kvinna på grund av graviditet, förlossning eller giftermål.

 

 

1944                          I Sverige avkriminaliseras sex mellan personer av samma kön. I stället används sjukdomsdiagnoser för att kvarhålla homo- och bisexuella i mentalsjukhus tills de är "friska".

 

1947                          Karin Kock blir den första kvinnan i regeringen.

 

1955                          Högsta domstolen i Sverige bekräftar att en kvinna inte är en sämre mor bara för att hon är lesbisk.

 

1962                          Våldtäkt förbjuds även inom äktenskapet.

 

1964                          P-piller godkänns i Sverige.

 

1970                          Försäljningen av kondomer släpps fri i Sverige.

 

1972                          Det blir möjligt att ansöka om att få byta kön.

 

1975                          Fri abort införs.

 

 

 

1979                          Socialstyrelsen tar bort homosexualitet ur registret över diagnoser i Sverige efter en ockupation av Socialstyrelsens trappa av 30–40 "sjuka" homo- och bisexuella.

 

1982                          Första svenska dödsfallet i aids. En ny namnlag införs; kvinnan och mannen får välja mellan bådas efternamn när de gifter sig.

 

 

1987                          Sambolagen stiftas.

 

 

1995                          Partnerskapslagen träder i kraft i Sverige.

 

1999                          Förbud mot köp av sexuella tjänster införs (Sexköpslagen).

 

2005                          Lagen om insemination även för kvinnor som är sambo eller registrerad partner med en annan kvinna träder i kraft.

 

2006                          Elever i förskolan, i grundskolan och inom gymnasiet skyddas från diskriminering på grund av sexuell läggning och på grund av kön.

 

2009                          Socialstyrelsen avskaffar transvestism som sjukdomsbegrepp. Sverige inför könsneutralt äktenskap.

 

2013                          Lagen om krav på sterilisering för personer som önskar genomgå en könskorrigering avskaffas.

 

2016                         Lagen om insemination även för kvinnor som är ensamstående träder i kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar