söndag 19 april 2015

Fluga eller på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Skolans värld liksom världen utanför förändras och ibland går det fort. Det gäller att hänga med i svängarna och på något sätt förhålla sig till det som händer. I denna förändringsprocess uppstår flugor och i skolans värld kan det innebära en uppsjö av pedagogiska arbetssätt, som kan bli mer eller mindre framgångsrika. En del av dessa metoder och modeller utarbetas av ren välvilja andra på grund av mer kommersiella intressen. Här gäller det att hålla huvudet kallt och inte köpa första bästa metod bara för att den låter bra, utan försöka sätta sig in i vad av allt detta som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att utifrån det våga pröva nya metoder och arbetssätt. Att sätta sig in i den pedagogiska forskningsvärlden är spännande, men kan vara tidskrävande och var ska vi börja? Ett bra stöd för att sätta sig in i aktuell forskning är att läsa de kunskapsöversikter som Skoverket ger ut. Förutom intressant läsning så finns där flera tips på litteratur om du vill fördjupa dig i något. Här vill jag rekommendera de två översikterna ”Forskning för klassrummet” från 2013 och ”Greppa språket” från 2012. Båda översikterna finns som pdf-filer på Skolverkets hemsida:


Greppa språket

I översikten ”Forskning för klassrummet” kan du läsa om forskning kring lärarledd undervisning, det kollegiala lärandet, formativ bedömning, inkluderande arbetssätt, pedagogiskt ledarskap och hur huvudmannen och rektor skapar förutsättningar för skolans arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I ”Greppa språket” finns fler konkreta exempel där du som pedagog får flera bra tips på metoder och arbetssätt som gynnar framförallt flerspråkiga elever, men även alla andra elever. Utgångspunkten i översikten är att lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen och speciellt för flerspråkiga elevers utveckling. De faktorer som forskare lyfter fram som gynnande känner vi igen från det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet, där det gäller att vi lärare har fokus på läsning och skrivning, betonar muntlig framställning och visualiseringar samt ger eleverna krävande uppgifter med mycket stöttning. I detta arbete är det avgörande att läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne, men läraren måste också undervisa om språket i ämnet och olika lärandestrategier som behövs för att ta till sig språk och kunskaper tillsammans med olika typer av formativ bedömning. I boken får du flera tips och tankar kring förhållningssätt och hur du kan undervisa.

Så om du vill bli bättre på att avgöra vad som är flugor eller inte och se till att du använder metoder och modeller på ett konstruktivt sätt så att det gynnar allt fler elevers kunskapsutveckling, så är dessa båda översikter en bra början.


Väl mött!
Johanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar