torsdag 29 januari 2015

Förstelärare och vårens arbete

Det är en del nya medarbetare på skolan och vi vill uppmärksamma er på att denna blogg är ett forum för information och inspiration. Så gå gärna in och följ den eller gör ett eget inlägg!

Denna termin fortsätter språkarbetet i arbetslagen. Arbetslagen kommer vid ett av tillfällena att få besök av Linda Asplund från Pedagogisk Inspiration. Den 28 april på språktiden kommer pedagoger från Kroksbäcksskolan att föreläsa för oss om sitt arbete med genrepedagogik. Det kommer även bli en workshop kring språkutvecklande arbetssätt på en av studiedagarna. Vi hoppas kunna avsluta terminen med ett Teachmeet här på skolan, där alla får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter från detta årets arbete med språkutveckling. Om du vill ha råd och stöd i ditt språkutvecklande arbete, så är du alltid välkommen att boka tid eller stämma av med någon av oss.

Vi i förstelärargruppen har också fått i uppdrag att tillsammans med arbetslagen arbeta fram en mall och en form för kollegiehandledning. Denna mall kommer sedan att användas vid lektionsbesök som en grund för konstruktiva samtal och reflektion.

Om ni är nyfikna och vill ha mer information om förstelärarnas uppdrag och arbete finns det mer att läsa på Personalsidan under fliken Förstelärare.

Väl mött!

Johanna och MariaInga kommentarer:

Skicka en kommentar