torsdag 22 januari 2015

Då var höstterminens språkarbete utvärderat!


Det ska bli spännande att sammanställa allas synpunkter och utifrån det arbeta fram ett underlag för det fortsatta språkutvecklingsarbetet. Det känns som att det konkreta arbetet med ”hur:et” och övningar som EPA, Venn-diagram, responsgrupper, ord och begrepp, har varit uppskattat. Men det är också tydligt att vi behöver arbeta vidare och fortsätta använda metoderna i olika sammanhang och ämnen för att befästa dem och bygga upp en bredare idébank.

Till nästa språkträff i arbetslagen ska 7-9 läsa kapitel 1 och 2 i Gibbons med fokus på litteracitet-begreppet och kognitiva utmaningar. Utöver bokcirkeln är tanken att vi ska fortsätta arbetet med hur vi kan undervisa språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Vi håller även fast vid genrepedagogiken och denna termin lägger vi fokus på den beskrivande texten.
    
Väl mött!

Johanna   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar