torsdag 22 maj 2014

Växtkraft!

Under vårterminen fick vi i uppdrag av vår skolledning att arbeta fram ett PM över de utvecklingsområden som vi ska satsa på här på Augustenborgsskolan. Utifrån Malmö stads riktlinjer, våra egna erfarenheter och skolledningens önskemål har följande PM växt fram.

Att Skriva sig till Läsning, ASL, är en metod som har påbörjats i åk1 och förskoleklasserna under det här läsåret. Flera klasser på låg- och mellanstadiet är igång med Reciprok undervisning, RU och "En läsande klass" (se tidigare blogginlägg kring RU och "En läsande klass"). Diskussioner kring genrepedagogik och hur det kan komma till gagn på vår skola har pågått i Språkrådet under hela läsåret. Nu äntligen är det dags för HELA skolan att få möjlighet att sätta sig in i något gemensamt, att utvecklas tillsammans och få en samsyn kring ett pedagogiskt förhållningssätt och kring en arbetsmodell. Den 16 juni kommer Linda Asplund och Christina Hultén från FoU ut och föreläser för oss kring ett språkutvecklande arbetssätt för att i augusti lägga fokus på genrepedagogiken. Vi tycker att det ska bli spännande, inspirerande och utmanande på en och samma gång. Kanske detta kan vara grogrunden till en gemensam dynamik på Augustenborgsskolan, som bidrar till ny energi och växtkraft hos oss alla.

Väl mött!
Jenny och Johanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar