onsdag 18 maj 2016

braingenie.ck12.org/


Jag vill tipsa om en sida som ni kan använda med eleverna inom ämnena matematik, fysik och kemi som dessutom är på engelska! Den riktar sig till det äldre eleverna. Här kan ni skapa klasser och bjuda in elever att tävla inom dessa ämnen och hamna på en highscorelista.

Se här: http://braingenie.ck12.org/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar