fredag 28 november 2014

Ett steg närmare

Jag har länge gått och funderat på hur min förstelärarroll ska se ut. Vilken funktion som jag ska ha. Hur ska jag göra för att nå upp till det uppdrag som jag har. Ett är att leda samtal ett annat är att bidra till att skolan får en ökad måluppfyllelse. För två veckor sedan inventerade jag f-3 både i mattelabbet och där jag prata med de flesta lärarna om vad som skulle till för att de ska kunna bedriva en fungerande verksamhet. De flesta påstod att de måste ha mer laborativt material i klassrummet och Elsa lova att vi skulle få köpa in men i förra veckan blev det köpstopp.

Nästa steg är att på något sett hitta ett samarbete med lärarna om lektionstillfällena. Vad kan jag bidra med för att de som jobbar med matematiken för att få en ökad trygghet i sina klass som lärare. Jag tänker mig att här kan vi samlas alla och var och en bidrar med vad den gör för att lyckas med det man satt sig för att göra. Vad är var och en duktig på?

Vi har nu bestämt (viss av oss) att samlas på tisdag den 2 december klockan 16.00. Då vi slår våra kloka huvuden ihop kommer det att bli bra. Vi kommer att närma oss det som gynnar eleven. Vad som kommer upp kan vara allt från:

  • Hur hinner jag att dokumentera det jag ser eleven kan?
  • Hur jobbar man med elevgrupper?
  • Vilka bra problemlösningar finns det för att få eleverna att lära? 
  • Hur jobbar vi med både duktiga elever till de som inte hänger med? 
Vi får väl se det närmar sig en röd tråd! Detta ska bli intressant att få ta del av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar